پیشنهادات و انتقادات

در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات از سیستمهای کامپوزیت چوب پلاست درتک که از شبکه نمایندگی رسمی درتک تهیه گردیده است با پر کردن فرم مربوطه ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
درتک

پیشنهادات و انتقادات

مجموعه درتک با مصرف کننده نهایی در ارتباط نبوده و درب های کامپوزیت چوب پلاست درتک از طریق شبکه نمایندگی فعال در اختیار مصرف کنندگان نهایی و پروژه های ساختمانی قرار میگیرد. واحد مدیریت فنی و بازرسی در مجموعه در تک در راستای ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان نهایی وظیفه آموزشهای فنی و خدمات پشتیبانی را در اختیار شبکه نمایندگی خود قرار می دهند تا این نمایندگان با داشتن اطلاعات و دانش فنی، ارائه خدمات بهینه ای را جهت نصب و مونتاژ در اختیار مشتریان و مصرف کنندگان نهایی این محصول قراردهند.
لذا خواهشمند است در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات از سیستمهای درب های کامپوزیت  درتک که از شبکه نمایندگی رسمی درتک تهیه گردیده است با پر کردن فرم مربوطه ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
لازم به ذکر است که موارد مطرح شده از طریق دفتر مدیریت  فروش شرکت پیگیری و نتیجه آن به مصرف کننده گرامی اعلام خواهد شد.

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY