درباره درتک

تولید کننده درب های اختصاصی کامپوزیت WOOD - PVC & MDF منطبق با تکنولوژی روز اروپا
درتک

درباره درتک

در سـال 2020 شـرکت آدوپن پلاسـتیک پرشـین با احداث کارخانه ای در شـهرک صنعتی سـرمایه گذاری خارجی واقع در تبریز در مسـاحتی بالـغ بـر ۳۰۰۰۰ مترمربـع تحـت عنـوان برنـد DOORTECH بـه تولید درب هـای متنوعی در گـروههـای MDF و WPC-PVC و ترکیبی از آنهـا پرداخـت. DOORTECH بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیـد کننـدگان درب در خاورمیانـه توانسـته اسـت محصـولات باکیفیـت و متنوعـی را در این بخـش از صنعـت، تولید و روانه بازار کند. ایـن کارخانـه پیشـرو بـا آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا، درب هـای متنوعـی بـا طراحـی هـای زیبـا و رنـگ بنـدی گوناگـون تولیـد نمـوده کـه بـا زنجیـره گسـترده فـروش و خدمـات پـس از آن در سراسـر منطقـه ارائـه خدمـات مـی کنـد. از مزایــای درب هــای DOORTECH مــی تــوان بــه تنــوع طــرح و رنــگ، کیفیــت مــواد و متریــال بــکار رفتــه، ضــد ضربــه بــودن، ضــد آب بـودن ، سـهولت مونتـاژ ، ظرفیـت تولیـد بـالا بـا کیفیـت عالـی و توانایـی پاسـخگویی بـه نیـاز پـروژه هـای انبـوه سـازی اشـاره کـرد DOORTECH درب را بـه عنـوان مبلمانـی در منـزل تعریـف نمـوده و زیبایـی هـای طبیعـت را بـا فنـاوری و هنـر آمیختـه و روحـی تـازه در فضـای زندگـی دمیـده اسـت. رویکـرد اصلـی DOORTECH تـداوم کیفیـت و ایجـاد نـوآوری در صنعـت سـاختمان اسـت.
درتک

درباره محصولات

PVC ماده جدیدی است که از ترکیب ذرات چوب با مواد پلیمری ساخته می شود. درب های ساخته شده از این متریال نسبت به سایر درب ها، مقاومت بالاتری در مقابل ضربه داشته، ضد آب و دیرسوز بوده و در گذر زمان دچار اعوجاج نمی شوند و همچنین از کیفیت رنگ و متریال آن کاسته نمی شود. MDF مخفف واژه Medium Density Fiberboard به معنی تخته فیبر با چگالی متوسط است که نوعی فرآورده چوبی محسوب می شود. درب های تولید شده از متریال MDF در طرح های متنوع قابل تولید و ارائه می باشند. به طوریکه طرح های مورد نظر با روش های CNC بر روی پنل های MDF پیاده سازی شده و به دو روش ممبران و لمیناسیون روکش می شوند.

  • تاریخچه گروه بین‌المللی ADO

    مسیر پر فراز و نشیب گروه صنعتی ADO با فعالیت‌های خانواده ساک در سال1956 و با تولید قطعات پلاستیکی در شهر آنتالیای ترکیه شروع شد و هم اکنون پس از گذشت قریب به هفتاد سال در قله افتخارات قابل دسترس برای یک مجموعة صنعتی ایستاده است. کسب و کارهای تجاری این خانواده، که نمونه بی‌نظیری از خلاقیت اقتصادی و ابتکار تجاری در کشور ترکیه است، امروزه توسط آقای مصطفی ساک اداره می‌شود. مسیر پیشرفت هولدینگ آدو با پلاستیک چاغلار و در سال 1986 آغاز شده و این بخش به عنوان اولین فعالیت تجاری این مجموعه شناخته می‌شود. در سال 1997 و در شهر آنتالیای ترکیه به روز ترین کارخانة تولید پروفیل‌های پلیمری صنعت درب و پنجره‌های دوجداره UPVC با نام ADOPEN احداث گردید. از آن زمان تا کنون عرضة محصولات با کیفیت در حوزة ساختمان، معدن و انرژی به عنوان شاخص‌ترین فعالیت هولدینگ آدو به شمار می‌رود که در این بین تولید پروفیل‌های UPVC بارزترین محصول این مجموعه تلقی می‌شود.
  • تاریخچه گروه صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین

    هم‌جواری کشورهای ترکیه و ایران و همچنین اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در کنار استراتژی فروش و گسترش بازارهای جهانی سبب گردید تا پروفیل‌های UPVC تولید شده توسط این مجموعه پس از مدت کوتاهی و از سال 1379 وارد کشور ایران شده با به عنوان محصولی نوین به بازار مصالح ساختمانی کشور ورود نمایند. شرکت آدوپن پلاستیک پرشین نیز در آن زمان به عنوان شرکت اصلی وارد کننده و در ادامه تولیدکنندة این محصول فعالیت خود را آغاز نمود و از آن تاریخ همگام با مجموعة بین‌المللی ADO قدم در راهی گذاشت که جز پیشرفت روز افزون توأم با رضایت مصرف کنندگان نهایی از دریافت محصولی با کیفیت جهانی و کارآمد، افقی برای آن متصور نبود. محصولی که با برند تجاری Wintech، در حال حاضر یکی از خوشنام‌ترین و معتبرترین برندها در حوزة صنعت ساختمان کشور به شمار می‌آید و عناوین کسب شده در بخش‌های مختلف استانی و ملی به خوبی مؤید سزاوار بودن این برند برای برخورداری از چنین اعتباری است.
  • طرح‌های توسعه مجموعه صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین

    طی سال‌های گذشته مدیران گروه کارخانجات و شرکت صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین همواره با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالای مجموعه و با رصد دقیق و مستمر بازار ساختمان، سعی در افزایش تنوع سبد کالای ارائه شده داشته‌اند و علاوه بر تولید محصولات متنوع در بخش پروفیل های UPVC، در جهت تولید محصولات نوین ساختمانی، اقدام به تأسیس کارخانه‌های تولید درب‌های داخلی ساختمان با برند Doortech و پنل‌های MDF های‌گلاس با برند Alki ، نمودند. سیاست مدیران این مجموعه همواره در راستای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و عرضة محصولات متنوع و مدرن به بازار ساختمان کشور با در نظر گرفتن کیفیتی قابل رقابت با محصولات اروپایی و قیمتی مقرون به صرفه بوده است.