جهت بازشو و روش نصب

درتک

جهت بازشو

طبق استاندارد برند درتک جهت بازشو درب با توجه به قرارگیری فرد در سمت بیرونی درب تعیین می گردد.

درتک

روش نصب

۱- مونتاژ پروفیل های چارچوب بواسطه پیچ ۵ سانتی متر

۲- تراز کردن پروفیل های چارچوب داخل شکاف دیوار

۳- مونتاژ چارچوب داخل شکاف دیوار با استفاده از گوی پلاستیکی

۴- اتصال لولاهای لنگه درب با استفاده از پیچ

۵- اتصال لولاهای چارچوب درب با استفاده از پیچ

۶- پر کردن فضای خالی بین شکاف دیوار و چارچوب با فوم پلی اورتان برای استحکام هر چه بیشتر درب بر روی دیوار

۷- مونتاژ یراق آلات قفل و کلید بر روی چارچوب

۸- مونتاژ یراق آلات قفل و کلید بر روی لنگه

۹- نصب روکوب بر روی چارچوب