درب‌های MDF

MDF مخفف واژه Medium Density Fiberboard به معنی تخته فیبر با چگالی متوسط است که نوعی فرآورده چوبی محسوب می شود. درب های تولید شده از این متریال MDF در طرح های متنوع قابل تولید و ارئه می باشند. به طوریکه طرح های مورد نظر با روش CNC بر روی پنل های MDF پیاده سازی شده و به دو روش ممبران و لمیناسیون روکش می شوند.