DOORTECH-500H - 023
DOORTECH-500H - 025
DOORTECH-500H - 026
DOORTECH-500H - 027
DOORTECH-500H - 028
DOORTECH-500H - 029
DOORTECH-500H - 030
DOORTECH-500H - 024

درب Elegance-H

DOORTECH-500H MDF Panel
این سری از درب های برند درتک در دو گروه مختلف T , H گروه بندی می شوند که روش تولید و متریال به کار رفته مشابه بوده و صرفا از لحاظ طراحی متفاوت از یکدیگر می باشند، در تولید لنگه های سری الگانس از پنل های MDF 6 میلی متر استفاده شده است که نحوه ی پوشش این پنل ها بصورت ترکیبی از روکش های عمودی و افقی در رنگ های متنوع می باشد.
Door Features
  • Waterproof
  • B1 Fireproof
  • Impact Resistant
  • Antibacterial
  • Moisture Resistant
  • No Need to Repaint
Door Frames
STRIPY SQUARE ARCHITRAVE Square Frame
ROUNDED ARCHITRAVE Rounded Frame
ANTIQUE AECHITRAVE Rounded Frame
DECORATIVE ARCHITRAVE Rounded Frame
VENEZIA ARCHITRAVE Square Frame
SQUARE ARCHITRAVE Square Frame
Door Colors
Marron
Patina Oak
Green Teak
Tabacco
Marron - Coco
Marron - Magic Stone
Coco - Magic Stone
Coco